Clubbinding

Veel sportclubs hebben te maken met een groot ledenverloop. Nieuwe leden sluiten zich aan, maar tegelijkertijd is er ook een groep die de club verlaat. Het is zonde om nieuwe leden te werven, terwijl aan de andere kant veel leden de club weer verlaten. Ledenverloop kan voor een negatieve sfeer zorgen in de club. Daarbaast betekent ledenverloop een financieel verlies voor de club en een ervaringsverlies voor spelers en bestuur.

Om de leden te behouden is het van essentieel belang dat zij zich thuis voelen in de sportclub. Clubbinding is hierbij het sleutelwoord. Als een lid zich kan identificeren met de club en zich er thuis voelt, dan zal hij zich minder snel uitschrijven en is hij bovendien bereid om meer te doen voor de club (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk). Een tevreden lid zal zelfs reclame voor je maken.

Tips

  1. Bevorder interactie tussen leden onderling – organiseer leuke nevenactiviteiten
  2. Creëer teams
  3. Luister naar je leden - Peil regelmatig de meningen van leden
  4. Toon je dankbaarheid
  5. Hou een afscheidsgesprek
  6. Ouderbetrokkenheid