5. Sportuitrusting

Het lidgeld moet betaald worden, maar daarnaast moet je in de meeste sportclubs ook een sportuitrusting en materiaal aankopen. Deze kosten kunnen oplopen en zeker voor grote gezinnen een drempel vormen.

Informeer je leden over wat zij minstens nodig hebben om aan de sportactiviteiten deel te nemen. Je sportclub kan sportmateriaal en kledij verzamelen en ter beschikking stellen voor bepaalde leden. Roep je leden op om oud materiaal niet weg te gooien en leg zo een kleine uitleendienst aan. Een tennisracket dat voor een ouder lid te klein is geworden, kan bijvoorbeeld perfect gebruikt worden door een jonger lid. Ook kan je potentiële leden, die enkele weken willen komen proberen, gratis materiaal aanbieden.

Probeer ook een afspraak te maken met een plaatselijke sportwinkel, zodat ze jouw leden een korting kan aanbieden. Dit is een meerwaarde voor alle clubleden.

Organiseer zelf een ruilbeurs in de club of voorzie op je website en informatiebord plaats voor zoekertjes.