4. Woord- en beeldkeuze

Denk na over de leesbaarheid en duidelijkheid van jouw communicatiedragers zoals website, brieven, flyers en folders. Bekijk je eigen communicatie eens kritisch vanuit het oogpunt van je doelgroep.

Een goede tekst is eenvoudig om te lezen en te begrijpen. De lezer vindt meteen wat hij nodig heeft. Er is echter geen toverformule om duidelijk te schrijven. Een tekst is misschien helder voor de ene, maar onduidelijk voor de andere. Toch kunnen heel wat eenvoudige tips je op de goede weg helpen.

Ook de beeldkeuze van  jouw communicatie kan een grote impact hebben op potentiële sporters. Een flyer met allemaal slanke vrouwen zal niet iedereen aanspreken. Zorg ervoor dat jouw doelgroep zich herkent in jouw communicatie. Kies voor diverse en meer gekleurde foto’s, die een realistische weerspiegeling zijn van de maatschappij en dus ook jouw doelpubliek. Meer sporters zullen zich aangesproken voelen door jouw communicatie.

Misschien zit er wel iemand tussen de leden of ouders die je hierbij kan helpen?

DOCUMENTEN

De checklist ‘communicatie voor iedereen’ en de 20 tips van VSF helpen je op weg.

VOORBEELD

VTS & Woord -en beeldkeuze
De VTS geeft het goede voorbeeld met de VTS-folders van bewegingsanimator en het begeleiden van sportende senioren.

Wil je graag meer tips omtrent communiceren met ouders dan kan je dat vinden via de website van BOEST!
Ook over de communicatie op training staan hier heel wat tips.