3. Aangepaste en specifieke communicatie

Maak werk van jouw communicatie en stel je op die manier open voor een breder publiek. Misschien is jouw sportclub een mix van jeugd, volwassenen en 55-plussers. Van jongens en meisjes, van sporters en ouders, van recreanten en competitieve sporters.

Richt je communicatie specifiekĀ  naar de groep die je wil bereiken. Verschillende groepen vragen verschillende communicatie. Een flyer met het aanbod voor dames ziet er niet hetzelfde uit als een flyer met het aanbod voor de jeugd. De brief voor het eindejaarsfeest ziet er niet hetzelfde uit als de brief voor de ouderbijeenkomst. Aangepaste communicatie is dus belangrijk. Sluit aan bij de leefwereld van de beoogde doelgroep.

Wanneer je nieuwe leden wil aantrekken is de bekendheid van je sportaanbod een belangrijke factor. Durf jezelf enkele vragen te stellen: welke mensen moeten mijn aanbod kennen? Is mijn aanbod gekend bij mijn doelgroep? Liggen mijn flyers en brochures op de juiste plaats?

Maak een inventaris van locaties waar jij je flyers zal neerleggen. Doe je al enkele jaren dezelfde locaties aan (zonder veel effect), probeer dan eens iets anders. Leg je flyers in een buurtwinkel, bij de dokter of een sociale organisatie en vooral: geef er een woordje uitleg bij.

GOED VOORBEELD

GymnastiekFederatie Vlaanderen & Aangepaste en specifieke communicatie

Met hun campagne "Coole Gymmanieren" stemde de GymnastiekFederatie Vlaanderen haar communicatie specifiek af op de doelgroep: aparte info voor kinderen en voor trainers.