1. Iedereen is welkom

Het is belangrijk dat (potentiële) nieuwe leden zich kunnen aansluiten bij een club waar ze zich goed voelen. Een club waar iedereen welkom is, dat voel je. Het zit vervat in de clubcultuur. Het is niet altijd tastbaar, maar je club, je trainers en iedereen die verbonden is met de club straalt dat uit. Het is het imago dat jij uitstraalt naar de buitenwereld. Ga eens na wat jouw imago is bij “Jan met de pet”. Het imago van jouw sportclub bepaalt de instapdrempel. En dat imago heb je zelf in de hand.

Om iedereen te verwelkomen heb je een draagvlak nodig  bij het bestuur, de trainers en de leden van de club. Zorg voor een “iedereen is welkom-gevoel” dat door iedereen en op elk niveau van de club wordt uitgestraald. Is iedereen welkom? Besteed dan ook de nodige aandacht aan het onthaal en verwelkomen van nieuwe leden.

Onderteken met jouw club de Panathlon Verklaring of een gedragscode waarin bestuurders en trainers zich engageren om open te staan voor iedereen. Hang deze gedragscode op in het clublokaal.

LINK

Op www.ethischsporten.be vind je meer informatie over de Panathlon Verklaring. Je kan er de Panathlon Verklaring zelf ondertekenen en je komt ook meer te weten over organisaties die rond ethisch verantwoord sporten werken.

GOED VOORBEELD

Willibies Antwerpen & Iedereen is welkom

Willibies Anwterpen hanteert een gedragscode waarin ook bestuurders en trainers zich engageren om open te staan voor iedereen!