1. Gedifferentieerde tarieven

Een drempelverlagend initiatief dat veel clubs vandaag al  toepassen, is het aanbieden van gedifferentieerde tarieven. Je kan tarieven hanteren per leeftijdsgroep, op basis van het aantal trainingen, voor personen met een handicap, voor mensen in armoede, … . Je kan ook een gezinstarief aanbieden of korting geven voor  meerdere kinderen van het zelfde gezin.

Opnieuw speelt communicatie een belangrijke rol. Promoot actief jouw verschillende tarieven en maak financiële drempels bespreekbaar.

DOCUMENT

Gebruik deze tarievenlijst met terugbetalingsmogelijkheden en communiceer op een overzichtelijke manier jouw gedifferentieerde tarieven.