Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is een ruim begrip en bevat drie aspecten:

 1. (Perceptie van het) Niveau van het sportaanbod
  Als sportclub kun je niet voor elke potentiële sporter het juiste aanbod hebben. Je kan wel kritisch kijken naar je eigen aanbod en dat uitbreiden (of heroriënteren). Je kan ook een inspanning doen om het niveau van je sportaanbod te verduidelijken: wat moet iemand kunnen om te starten bij jouw club?
 2. Specifieke initiatieven voor personen die extra drempels ervaren
  Binnen het thema toegankelijkheid staan we ook even stil bij drempels die iets vaker voorkomen bij personen uit een bepaalde doelgroep. Toch is het belangrijk dat elk (potentieel) lid als individu wordt behandeld en niet als “iemand uit een bepaalde doelgroep”.
 3. Praktische drempels
  Als sportclub kun je praktische drempels zoals bereikbaarheid, mobiliteit en kinderopvang vaak niet wegwerken, maar je kan ze zeker verkleinen.

Drempel verkleinen? Neem onderstaande tips eens door.

 1. Sportaanbod differentiëren
 2. Aanspreekpunt
 3. Rolmodellen
 4. Samenwerking
 5. Transportmogelijkheden
 6. Toeleidingsinitiatief
 7. Meer dan één kind
 8. Naschoolse sport