4. Afbetalingsplan

Voor sommige leden (of gezinnen) blijft het (ondanks verschillende tarieven en tussenkomsten) nog moeilijk om het lidgeld in één keer te betalen. Voor hen kun je een afbetalingsplan opstellen. Werk hiervoor geen vast systeem uit, maar bekijk per gezin wat mogelijk is. Laat de ouders zelf een voorstel doen van wat zij denken te kunnen afbetalen. Zet het op papier en laat dit document door de ouders ondertekenen.

DOCUMENT

Gebruik dit afbetalingsplan voor leden die het lidgeld moeilijk in één keer kunnen betalen.