3. Luister naar je leden - Peil regelmatig naar de meningen van je leden

Ontwikkel binnen de sportclub de gewoonte van luisteren naar, interpreteren van en proactief reageren op behoeftes en verzuchtingen van je leden. Op deze manier worden leden partners bij het verbeteren van de sportclub. Bestuurders, trainers en vrijwilligers die in rechtstreeks contact staan met leden moeten in staat zijn snel te reageren op klachten. Ontwikkel een 'klachtenbeleid' zodat, zoals in iedere sportclub wel eens gebeurt, een klacht of probleem open besproken wordt.

Breng in kaart waarom leden graag komen, maar ook waarom ze zich (af en toe) niet thuis voelen in de club. Je kan dit bijvoorbeeld doen door een tevredenheidsenquête af te nemen bij je aangesloten leden of een gesprek te voeren. Door de positieve punten te behouden en te versterken, maar ook de negatieve punten die naar voor komen aan te pakken, kan je de binding met de club versterken.

DOCUMENT

Tevredenheidsenquête: evaluatie van een lessenreeks

Tevredenheidsenquête: ledenbevraging